O Podčejku

Historie objektu Podčejku sahá až do roku 1911, kdy zde postavil František Dědina, mlynář z protějšího mlýna, vilu dle vzoru Carského sela pro svou rodinu. Vila patřila rodině až do roku 1952, poté byla prodána dcerou majitele soukromé osobě. Kolem roku 1972 se stal vlastníkem Státní statek Bezno, který vilu zrekonstruoval nejdříve na podobu restaurace, později přistavěl ubytovací část. Po roce 1989 byl objekt ve vlastnictví SSB pronajímán více osobám. Penzion Lovecký zámeček Podčejk pro účely podnikání v dnešní podobě vznikl v roce 1998.

Historie místa, kde stojí objekt, sahá až do 14.století. Na strmém ostrohu v oboře kdysi stával hrad Čejky a kostelík sv. Kateřiny z pol. 14.století. Naposledy je připomínán r.1668 již jako zřícenina, zanikl zřejmě požárem. Na začátku 20.století byly ještě části zdiva až do výše 4 m zachovány. Pod kostelem byly zaznamenány archeologické nálezy hrobů z doby Přemyslovců. Naproti přes údolí v kopci nad loveckým zámečkem Podčejk stával hrad Malkov, připomínaný r. 1354. Naposledy je zmiňován v r.1599, pak zřejmě zanikl. V dnešní době je lokalita Malkov (někdy také Moukov) bez povrchových nálezů.

Zdejší krajina je vhodná pro pohodovou a odpočinkovou turistiku a širší okolí nabízí mnoho památek. A to jak na jednu stranu v nedaleké obci Strenice, tak i směrem na Mladou Boleslav v Krnsku. Zde se nachází jeden z českých nejmohutnějších viaduktů, tříobloukový viadukt Českých drah z roku 1924. Délka mostu činí 152 metrů, přičemž tři oblouky mají rozpětí 28 metrů a vzepětí 12 metrů.


Kostel sv. Bartoloměje pochází ze 14.století a u vchodu po pravé straně ve zdi jsou zachovány čtyři unikátní náhrobky pánů rodu Klusáků z pol. 16. století. V obci a okolí je dochováno několik barokních pískovcových soch.


V Jizerním Vtelně je možné navštívit jeden z nejpohádkovějších novorenesančních zámků Čech, Zámek Stránov.

© 2020 Lovecký Zámeček Podčejk